Forsiden

Velkommen!


Auroras styre for 2020

 

Inger Emilie Nitter, styreleder, ny                                91 51 40 93

Hildegun Flatabø, nestleder, ny                                  47 28 96 17

Andreas Wilhelm Jelstad, ikke på valg

Monique Halvorsen

Ellen von Sondern

Henia I. Saric

Kjersti Eggen


(jf vedtektene pkt 10.

Dersom sekretær og kasserer ikke blir valgt, kan styret konstituere seg selv.) Åpent kontor!

 

Aurora har åpent kontor minst to ganger i måneden. Da kan medlemmer og andre interesserte komme og slå av en prat, mens en representant fra styret får unna litt arbeid. Åpent kontor er ment til å være en uformell møteplass. Ta gjerne med et håndarbeid. Aurora vil også arrangere Temamøter og kurs i løpet av året. Dette vil i Hovedsak foregå i våre kontorlokaler, enten i 2. etg eller på loftet i Storgata 39.

 

Temamøtene og Åpent kontor vil bli annonsert i medlemsbrev og i Auroras gruppe på Facebook.

Auroras flotte førstedamer - Inger og Gunn Helen

Storgata 39, 0182 Oslo

e-mail  post@aurora-stotteforening.no

Tlf 22 20 99 83 tlf/svarer

Konto: 7878.05.62810


Følg Aurora på Facebook!


Inger Emile Nitter

Foto: Monique Halvorsen

Om Aurora


Inger Emilie Nitter overtok stafettpinnen som Auroras nye leder på Årsmøtet i februar 2020. Tidligere leder Gunn Helen Kristiansen fortsetter som vararepresentant til styret.

 

På bakgrunn av egen erfaring samarbeider avtroppende leder og ny leder av foreningen Aurora, med kritikk av psykiatriens utdaterte kunnskapssyn. Det er en kjent sak at den vitenskapen psykiatrien støtter seg til er svak. Vi vil vektlegge gyldighet av den erfarte kunnskapen. Et viktig satsningsområde for Aurora er derfor å arbeide mot sykeliggjøring av psykiske reaksjoner. Dette er et sentralt vilkår i foreningens vedtekter og har ledet til et sterkt engasjement i Fellesaksjonen som krever medisinfrie tilbud ved alle landets helseforetak. Det er lagt ned mye arbeid i FA som du kan lese om (Her) Utfordringene er mange og motstanden fra faglig hold er stor. Psykiaterne vil ikke gi slipp på sin rett til å medisinere folk med tvang. Arbeidsgruppen i FA skal arbeide med den overordnede problemstillingen. Frakturer av tema skal foregå i de forskjellige organisasjonene.

 

Foreningen AURORA erstatter psykiatriens grunnbegrep "mental disorder" med mental reaction og forstår dermed all form for sinnslidelse som normalreaksjoner. 

 

Når lidelsestrykket er høyt nok er det viktig med kvalifisert hjelp til å håndtere psykiske utfordringer. Angst og depresjon, ikke minst sosial angst innebærer ofte smertefulle psykiske reaksjoner som trenger klok og empatisk terapi. Det samme gjelder for de mer alvorlige sinnslidelsene. Aurora er ikke motstander av medisiner, noen vil alltid ha god støtte i beroligende medikamenter eller noe å sove på for en periode, men vi er motstander av at medisiner kan påtvinges pasienter mot deres vilje. 

 

Hurdalssjøen Recoverysenter Incita AS er et privat helseforetak som jobber etter nye og bedre metoder enn det som er vanlig i den offentlige psykiatrien. I Hurdal kan de tilby nedtrapping og medisinfri behandling. Følg med på Hurdalssenteret på Facebook.

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2020 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics