Kort historikk

Kort historikk


Brukerorganisasjonen ble stiftet i 1994. Aurora hadde 20 års jubileum i 2014. I april 2018 flyttet foreningen fra Unity bygget i Møllergata til nye kontorer i Storgata 39.

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics