Handlingsplan 2019

Til Auroras årsmøte 2019

Forslag til Handlingsplan


 

 1. Auroras 25.års jubileum er booket 15/2 i Kjellersalen, Litteraturhuset.
 2. Fullføre medlemssøknaden til FFO.
 3. Fullføre ny Aurorasbrosjyre Siri Lill / Aage/Gunn Helen.
 4. Åpent kontor to dager i måneden fra mars vår/ og høstsemesteret.
 5. Kreativt skriveverksted høstsemesteret, to ganger pr. måned.
 6. Sverigetur Finn Carlsen vår / høst 2019.
 7. Psykodramakurs avtalt med Eduard Myska.
 8. Mindfullness ledet av instruktør med cd.
 9. Auroras Minnedag for de som er gått bort, lørdag 6. april.
 10. Maifrokosten 1. mai på Aurorakontoret.
 11. Matkurs.
 12. Skogturer / sopptur.
 13. Teater.
 14. Kino.
 15. Auroras sommeravslutning, St. Hans.
 16. Auroras høsttur 10. august til Finnskogen m/ middag.
 17. Aurora – dagene 1-4 september.
 18. Følge opp gruppesøksmålet. Sivilombudsmannen.
 19. Verdensdagen for psykisk helse, oktober. Litteraturhuset.
 20. Åpne foredrag på kontoret, innbudte gjester.
 21. Besøke Hurdalen Økolandsby. Leie minibuss gjennom mitt anbud.
 22. Medlemsverving i Spikersuppa, Valkyrie Plass Majorstuen.
 23. Besøke Moenga, medisinfritt tilbud i Lørenskog.
 24. Delta i Akuttnettverket vår / høst Gardermoen.
 25. Samarbeide med Hurdalssjøen recoverysenter.
 26. Jobbe mot tvangsmedisinering / reservasjonsretten.
 27. Arbeid med Fellesaksjonen for medisinfritt tilbud.
 28. Innlegg i aviser og tidsskrifter Gunn Helen, Siri Lill.
 29. Auroras julebord desember.