Faste aktiviteter

Våre faste aktiviteter 

Hvert år tidlig på våren, arrangerer foreningen en minnestund i Sagene kirke for medlemmer, hvor vi minnes de som har gått bort i året som var. Etterpå går vi ut og spiser sammen. Arrangementet er gratis.

 

Det er en tradisjon i foreningen med en samling ved Skammens grav med kunstneriske innslag og appeller.Aurora's grunlegger - Siri-Lill Thowsen                                          Skammens gravI august er Aurora med på å arrangere Amaliedagene, som er et gratis arrangement åpent for alle. (Link til Amaliedagene)

Amaliedagene er en festival innen psykisk helse i Oslo for brukere, pårørende, fagpersoner og andre interesserte med sosiale, kulturelle og faglige arrangementer i dagene rundt Amalie Skrams fødselsdag  den 22. august. I tillegg til å sette et kritisk søkelys på dagens praksis av psykisk helsearbeid forsøker


Amaliedags-komiteen å gi håp ved å løfte frem alternative veier til bedre psykisk helse som respekterer brukeres/overlevevendes premisser. Programmet blir satt i forhold til aktuelle tema og problemstillinger i samfunnet. Innholdet er basert på et' nedenfra og opp perspektiv' hvor komiteen alltid har lagt ekstra vekt på erfaringsperspektivet gjennom sterke brukerhistorier. Amaliedagene har i alle år forsøkt å være en arena som synliggjør en ofte taus og tilsidesatt gruppe i samfunnet. 


Aage Reitan og psykolog Sigrid Ramdal under demonstrasjonen

mot pakkeforløp i psykiatrien på Eidsvolds plass - Amaliedagene 2016

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics