Om Aurora


 

AURORAS FORMÅL

AURORA vil arbeide for at alle som har fått såkalte psykiske helseproblemer, skal få et etisk forsvarlig og helhetlig helsetilbud for å gjenopprette sin psykiske helse, preget av respekt og omsorg for den enkelte. Alle må få tilstrekkelig informasjon, med rett til innsyn i egen journal. Rett til å gjøre merknader og tilføyelser, og om nødvendig få journal sperret og feildiagnose slettet.

 

HVA ER AURORA?

AURORA er en ideell, landsdekkende, religiøs og politisk uavhengig medlemsorganisasjon.

AURORA skal være en støtteforening for medlemmene, bygge nettverk og tilby medlemsaktiviteter.

AURORA skal arbeide for å styrke den enkeltes rettssikkerhet, ta opp helsepolitiske saker innen psykisk helse og være et talerør ovenfor institusjoner og myndigheter.

AURORA er en høringsinstans i helsepolitiske saker, og er medlem av Rådet for psykisk helse.

AURORA vil arbeide mot sykeliggjøring av livskriser, og for en forbedring av dagens psykiske helsetjenestetilbud.

AURORA mener at all tvangsmedisinering skal forbys, og at tvang bare skal brukes i nødrettssituasjoner.

AURORA vil ha medikamentfrie og alternative helsetjenestetilbud for psykiske helseproblemer.

 

AURORA er opptatt av å være ute i naturen, danne nettverk, lære mer om sundt kosthold, kreative aktiviteter som kreativt verksted og snakke om bøker vi liker.

 

 Åpent kontor!

 

Aurora har åpent kontor to ganger i måneden. Da kan medlemmer og andre interesserte komme og slå av en prat, mens en representant fra styret får unna litt arbeid. Åpent kontor er ment til å være en uformell møteplass. Ta gjerne med et håndarbeid. Aurora vil også arrangere Temamøter og kurs i løpet av året. Dette vil i Hovedsak foregå i våre kontorlokaler, enten i 2. etg eller på loftet i Storgata 39.

 

Temamøtene og Åpent kontor vil bli annonsert i medlemsbrev og i Auroras gruppe på Facebook.

 

 

 

BLI MEDLEM

 

Kontingent 100,- pr år

Innbetales til kontonummer: 7878.05.62810

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2021 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Media Exposure