Medlemsbrev 2018

Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Storgata 39, 0182 Oslo – Tlf 22 20 99 83 

www.aurora-stoetteforening.no

Aurora er på Facebook!
Mai brev til medlemmene i AuroraNå er våren kommet og 17.mai står for døren. Tradisjonen tro holdt Aurora 1.mai frokost i nye lokaler i Storgata 39. Vi er glade for å kunne vise frem vårt nye kontor og starter opp igjen med åpent kontor hver 14.dag hvor medlemmer og andre interesserte kan komme innom.

Første åpne kontor blir onsdag 30.mai kl 13-15:00

Neste åpne kontordag blir onsdag 13.juni kl 13-15:00


Det blir arrangert Skogstur til Lutvann med Helene (mob 47651108). Bilder fra prøveturen 5. mai kan du se på Auroras Facebook gruppe. Den neste turen blir søndag 20. mai og lørdag 2. juni. Ta med mat og drikke og møt opp utenfor Tveita T-bane stasjon kl 13.00   Er dere forsinket ta buss 69 til Lutvann, så vil Helene være der. Turen er ikke krevende, fin for bevegelseshemmede med gode stier i marka. Håper at mange kommer!


Det er ikke alltid vi rekker å annonsere arrangementene våre i medlemsbrevet så følg med på Facebook.


Auroras sommertur går til Gressholmen fredag 22. Juni   Møt opp på Rådhuskaia kl 11:30

Aurora spanderer et måltid for kr 200,- pr pers på Gressholmen Kro. Vi håper på godt oppmøte!


Kreativt skrivekurs starter tirsdag 15/05  kl 17 -20:00. Påmelding til Reidun Berger,

mobil  469 77 892.   Adresse: Auroras nye kontor, Storgata 39. Malerdelen av det kreative kurset har vi droppet inntil videre, grunnet manglende lokale til dette.


Vi minner om Amaliedagene søndag 19. – onsdag 22. August. Aurora er medarrangør. Programmet sendes ut til alle medlemmer og interesserte når vi har fått det fra trykkeriet. For spørsmål kan dere eventuelt ta kontakt med Aage Reitan, mobil 415 92 613 eller mail:  reitan1956@gmail.com


Medlemskontigenten er i år på kr 100,-  den kan innbetales til bankkonto nr : 7878 05 62810. Nye medlemmer må huske på å sende oss en mail med navn og adresse.


Aurora har tatt med seg sitt gamle telefon nummer på flyttelasset:  22 20 99 83. Tar vi telefonen er det noen tilstede på kontoret i Storgata 39. Hvis ikke kan du legge igjen en beskjed på svareren, eller sende oss en e-post. Viktige beskjeder kan også rettes til sekretær Helene Stenersen på mobil: 47651108.  Vår mailadresse er den samme som før: post@aurora-stotteforening.no 


Hjemmesiden er nå oppdatert. NB! Nytt navn på hjemmesiden:  www.aurora-stoetteforening.no Vennlig hilsen   Gunn Helen Kristiansen, leder


 
Aprilbrev til medlemmene i AuroraForeningen vil få ny hjemmeside. Den finnes på www.aurora-stoetteforening.no. Den gamle siden er nå tatt av.


Vi har hatt møte med Hildegunn Flatabø om traumer i mars. Vi har også hatt minnestund 7 april i Sagene kirke.


12 april. Helene Stenersen holder foredrag om sine erfaringer i psykiatrien kl 18.  Det er på Unity.  Rom 202. Tlf til Helene. 47651108.


20 april. Vi skal flytte vårt kontor, i sammenheng med at Unity-huset blir solgt. Vi får kontor i Storgata 39, i annen etasje. I 5 etasje får vi bruke kjøkken og møtelokale. Vi er i styret godt fornøyd med det kontoret vi får. Flytting skjer 14 april. Vi planlegger at folk kan komme 20 april kl 15-17 for å få se kontorene og ta en prat om hva som videre skal skje i vår av program. Der vil vi også fortelle om opplegget for Amaliedagene. Vi vil ha en innledning om Auroras historie. Ring på nede.


1 mai.  kl 11- 14 blir det anledning til å stikke innom kontoret for en prat og en matbit. Aage Reitan står for dette.  Ring til Aage når du står utenfor Storgata 39. Tlf. 41592613.


Teater til nytte i forbindelse med psykiske helseproblemer


18 mai blir det et program i Tromsø hvor Aurora også er representert ved Aage Reitan. Etter dette

møtet vil vi lage et medlemsmøte hvor Eduard Myska forteller om teater i forbindelse med psykiske helseproblemer sammen med Aage.


Skogstur til Lutvann. Vi tenker å organisere en skogstur til Lutvann når vær og føreforhold blir passende for det. Hvis du vil være med på dette, si i fra til Helene Stenersen tlf. 47651108.


Samtalegruppe.  15 mai kl 18-20 vil Per Overrein inivitere til å komme til en samtalegruppe på kontoret hvor vi snakker om hvordan vi kan bedre vårt liv, få lyst på livet og se lyst på livet. Ring til Per om du tenker å komme, kanskje blir tidspunktet forskjøvet. Tlf 91322798.


Kreativt verksted. Reidun Berger fortsetter med krativt verksted, der deltakerne blir trent i skriving. Møtene er på tirsdager kl 1730-20 på kontoret på Unity. Det har vært gjennomført 3 møter, og det gjenstår 3 møter til i april og mai. Det er ikke fastlagt hvilke dager det blir i april og mai.  Hvis du vil være med ta kontakt Reidun Berger, tlf  46977892 eller Per Overrein tlf 91322798.


Vennlig hilsen Gunn Helen Kristiansen


Vi vil gjerne høre om du i tillegg til brev vil bli kontaktet på sms slik at vi kan melde om ting som skjer oftere enn vi skriver brev. Vi sender deg også gjerne på email, hvis du ønsker det.


Merknad: betalingsblankett for medlemskontingent er vedlagt for de som ikke har betalt allerede. Adr til kontoret og emailadr er opplyst på skjemaet hvis du trenger det.Februarbrev til medlemmene i Aurora
På årsmøtet for Aurora 24 januar kl 1730 var det 17 stemmeberettigete.


Behandlet ble: Årsmelding for 2017, regnskap og revisorberetning, planer for 2018, budsjett og handlingsplan.


Som styre ble valgt: Gunn Helen Kristiansen, leder, (ny), Henie I. Saric, (ikke på valg), Helene Stenersen (ny), Asbjørn Lindh, (ikke på valg), Farzana Sammer, (ikke på valg), Kjersti Eggen, (ikke på valg), Aage Reitan, (gjenvalg).


Varamedlemmer: (Ikke prioritert rekkefølge): Gjenvalg på: Monique Halvorsen, Berit Bryn-Jensen, Ellen von Sondern. Nye varaer: Liv Solberg, Hildegunn Flatabø, Per Overrein.


Årsmøtet ga det nye styret i fullmakt å konstituere seg selv med nestleder, evt. to nestledere, og kasserer.


Ny valgkomite: Bjørn Bramann (ny leder), Hildegun Flatabø (gjenvalg), Unni Jørgensen (gjenvalg).


Årskontingent for 2018 er 100 kr.


Foreningen vil få ny hjemmeside. Den finnes på www.aurora-stoetteforening.no. I en overgangstid vil den gamle siden fungere inntil den nye siden er etablert.


Møter og turer som Aurora arrangerer før påske:


  • Reidun Berger fortsetter med krativt verksted, der deltakerne blir trent i skriving. Hvis interessen for dette er stor blant deltakerne får vi ha et opplegg for kunstnerisk innhold. Ta gjerne med malersaker.Første møte er planlagt til 20 februar. Møtene er kl 1730-20 på kontoret på Unity. Hvis du vil være sikker på hvilke dager det blir slikt verksted kontakt Reidun Berger, tlf  46977892 eller Per Overrein tlf 91322798.


  • Foredrag ved Hildegunn Flatabø om traumer. Bearbeidelse og behandling 22 februar kl 18. Det skjer på vårt kontor på Unity.


  • Besøk på DPS Nedre Romerike Moenga døgn i Lørenskog mandag 5 mars kl 1200. Der får vi kjennskap til hvordan de driver med et medisinfritt tilbud. Adressen er Sykehusveien 25, Lørenskog. Fint om du melder at du vil delta til Per Overrein, tlf 91322798, slik at vi vet hvem som tenker å komme. Da får du også bekreftet tidspunkt på dagen. Fra Oslo bussterminal buss nr 100 til Kjeller, går kl 1107. den er framme ved A-hus kl. 1145. Gangavstand fra buss 1 minutt. Buss nr 300 til Blystadlia går kl 11.19 fra bussterminalen og kommer til A-hus kl 11.47. Buss 100 og 300 stopper også på Helsfyr bussterminal.


  • Vi har minnestund for de som gikk bort i det foregående år, lørdag 7 april kl 13 i Sagene kirke. Vi avlegger også besøk ved Gravsteder på Nordre gravlund og legger ned blomster. Vi avslutter med  tar en matbit på Sagene samfunnshus etterpå som dekkes av Aurora.


  • Skogstur til Lutvann. Vi tenker å organisere en skogstur til Lutvann når vær og føreforhold blir passende for det. Hvis du vil være med på dette, si i fra til Helene Stenersen tlf. 47651108.


Velkommen til et nytt Aurora år! Desverre mister vi lokalet 30 april. Kjenner noen lokaler til leie?


Vennlig hilsen Gunn Helen Kristiansen, ny leder


Merknad: betalingsblankett for medlemskontingent er vedlagt for de som ikke har betalt allerede. Adr til kontoret og emailadr er opplyst på skjemaet hvis du trenger det.

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics