Fellesaksjonen

FELLESAKSJONEN

 

 

 

«Aksjon for medisinfrie tilbud» er et samarbeid mellom Mental Helse, LPP, Aurora, Hvite Ørn og WSO. Aksjonsgruppa  består av Jill Arild, styremedlem i Mental Helse, Anne-Grethe Terjesen, daglig leder i LPP, Per Overrein, leder i Aurora, Jan-Magne Sørensen,  leder i Hvite Ørn og Håkon Ueland, leder i WSO.

.

Aksjonen startet med at det ble sendt et brev til helseministeren / HOD 21.10.2011, hvor aksjonens krav ble presentert. Dette resulterte i to møter med HOD. Det ble sendt et nytt brev til helseministeren / HOD 10.09.2012, med forslag til tiltak for å utvikle medisinfrie enheter.

Dette brevet ble sendt på nytt 04.10.2012, adressert til den nye helseministeren Jonas Gahr Støre.

 

Leder er Auroras representant i Fellesaksjonen.Viktige saker har vært en diskusjon av hvordan medisinfrie tilbud organiseres i helseregionene. Fellesaksjonen har sammen med Helse Sør-Øst og Sykepleierforbundet arrangert en dialogkonferanse den 13. November 2017. Aurora har vært aktiv i å rekruttere foredragsholdere fra alle de 4 helseforetakene til dialogmøtene.

 

 

Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har nylig holdt en ny dialogkonferanse nå i november 2018.

 

Opptak ligger her på WSO's Vimeokanal:

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics