Nyheter

Gunn Helen Kristiansen

en av Aurora's ledere

GALSKAPENS TIDSLINJE


Tema for verdensdagen 2019 handlet om å Gi Tid. Med støtte fra Akuttnettverket til litteratur, har Auroras leder laget en idehistorisk oppsummering

av galskapens historie. Til å begynne med ble "de gale" betraktet som besatt av en ond ånd, men noen kunne også bli oppfattet som begunstiget eller opplyst av guder. 

 

Det er først i nyere tid at galskapen har blitt tolket som en sykdom og innlemmet i legevitenskapens faglige gren. Dette er 

det mange som stiller seg kritisk til! En av foreningen Auroras politiske målsettinger er å påvirke folks negative oppfatning

av normale psykiske reaksjoner, ved å spre informasjon om opplevd psykisk uhelse og dele det jeg mener er den sanne og ekte kunnskapen.


Oppsummeringen kan du laste ned her;

FELLESAKSJONEN

 

«Aksjon for medisinfrie tilbud» er et samarbeid mellom Mental Helse, LPP, Aurora, Hvite Ørn og WSO. Aksjonsgruppa  består av medlemmer fra de forskjellige organisasjonene.

.

Aksjonen startet med at det ble sendt et brev til helseministeren / HOD 21.10.2011, hvor aksjonens krav ble presentert. Dette resulterte i to møter med HOD. Det ble sendt et nytt brev til helseministeren / HOD 10.09.2012, med forslag til tiltak for å utvikle medisinfrie enheter.
Dette brevet ble sendt på nytt 04.10.2012, adressert til den nye helseministeren Jonas Gahr Støre.

 

Leder er Auroras representant i Fellesaksjonen. Viktige saker har vært en diskusjon av hvordan medisinfrie tilbud organiseres i helseregionene. Fellesaksjonen har sammen med Helse Sør-Øst og Sykepleierforbundet arrangert en dialogkonferanse den 13. November 2017. Aurora har vært aktiv i å rekruttere foredragsholdere fra alle de 4 helseforetakene til dialogmøtene.

Auroras 25-års jubileum 15/2-19


Auroras jubileums feiringen ble holdt i Kjellersalen på Litteraturhuset den 15. Februar. Det ble godt oppmøte på mer enn 50 personer. Aurora utdelte fire æresmedlemsskap til  grunnleggeren av foreningen Siri Lill Thowsen, tidl høyesterettsdommer Ketil Lund, tidl leder Ingunn Øye og posthumt tidl leder Ella Fuglseth.


Æresmedlemmene fikk blomster og gratulasjoner. Musikerene Barth & Bjærtnes underholdt og fikk meget god oppslutning av publikum. Inger Emilie Nitter sang og holdt foredrag.


Det ble også foredrag av Marianne Mjaaland og Merete Nesset. Det ble alt i alt et meget vellykket arrangement for Aurora som mottok blomster og hilsener fra Rådet for Psykisk Helse v/ Hege Bakke og Erfaringskompetanse v/ Hilde Hem.

Fra verdensdagen for psykisk helse 9. oktober 2018 - fotograf: Unn Helene Stenersen

 

 

Verdensdagen for psykisk helse 2018 ble markert med paneldebatt på Litteraturhuset. Tema for debatten var "Gruppesøksmål mot staten" og "Tvangsmedisinering". Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund starter debatten.

 

I debatten deltok:

 

Ketil Lund, Auroras tidligere leder Per Overrein, Ingunn Øye, Auroras advokat Bjørg S. fra Økland & Co advokater, med Aage Reitan som konferansier. Incita Hurdalsjøen recoverysenter representert ved Ole Andreas Underland. 

 

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2021 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Media Exposure