Datakurs juni 2019

Vi er 7 personer som er på kurs mai 2019 og tar bilder -og video, og legger det inn på hjemmesiden til Aurora. Vi har hatt datakurs i juni 2019. Vi  håper at disse kursene skal føre til at det blir mere aktivitet på hjemmesiden.
Mitt møte med Personlig Ombud.


Hadde en vanskelig psykisk periode i 2011 og min mor som er medlem av LPP (Landsforeningen for pårørende i psykiatrien) kom der i kontakt med Personlig Ombud.


Min mor spurte da, om de kunne ringe å høre om jeg kunne tenke meg å få regelmessige besøk fra de i Personlig Ombud. Jeg sa ja - til dette gode tilbudet - og har til dags dato 2019 fremdeles besøk av mitt personlige ombud én gang i måneden. Da mitt personlige ombud begynte å besøke meg kom hun én gang i uken.


Mitt personlige ombud kan følge meg til kontorer, lege, hjelpe meg å søke på støttekontakt, bli med til aktivitetshus, frivillighetssentralen samt være en sosial støtte med positive samtaler på en kafé mm. Jeg ønsker her å rose Personlig Ombud; for hun jeg har er enestående, holder avtaler, har taushetsplikt, det er ingen journalskriving og alle notater makuleres den dagen vi avslutter tjenesten.


Min Honnør!