Arkiv

 

 

ÅRSMELDING 2019

AURORA STØTTEFORENING FOR MENNESKER MED PSYKISKE HELSEPROBLEMER

 
Styret for perioden valgt på årsmøtet 11. feberuar 2019:Gunn Helen Kristiansen, leder ( ikke på valg ) Aage Jul Reitan, nestleder ( ikke på valg ) Helene Unn Stenersen, sekretær/ kasserer (ikke på valg ) Henia Iren Saric, ( gjenvalgt ) Monique Halvorsen, styremedlem ( ny ) Ellen von Sondern, styremedlem ( ny ) Andreas Wilhelm Jelstad, styremedlem ( ny )

 

Varamedlemmer :

Eva Kjersti Eggen Hildegun Flatabø Anne Ragna Sann Eduard Myska Rune Eriksen Jorunn Huser

 

Jorunn Huser trakk seg etter årsmøtet da hun gikk inn i styret for WSO Oslo og Akershus, Rune Eriksen trakk seg 30. juli da han hadde andre oppgaver.

 

Valgkomite:

Per Overrein, leder Asbjørn Lindh Unni Daniella Jørgensen Eva Kjersti Eggen, vara

 

Konstituering på styremøtet 10/4 2019:

Helene utpekt til regnskapsfører

 

Fungering

Aage har vært styreleder i store deler av Gunn Helens periode som leder. Det har vært en del uenighet og samarbeidsproblemer i styret i 2019.

 Styremøter:
4/3, 10/4, 9/5, 5/6, 7/8, 3/9, 9/10, 2/12

 

Åpent kontor:
25/3, 5/4, 29/4, 3/5, 20/5, 3/6, 13/6, 26/6, 2/8, 12/8, 13/9, 23/10, 28/11, 11/12, 18/12, 3/1 20

 


Medlemsbrev:Januar Mars, Mai/Juni, OktoberBegivenheter i 2019:
Auroras årsmøte mandag 11/2


Auroras 25-årsjubileum på Litteraturhuset fredag 15/2


Teater, Det Norske teateret «Operasjon sjøldisiplin« 6/3 fire personer spesialtilbud


Latteryoga kursleder Joakim Serpinsky 11/3, ni personer deltok


Teater, Oslo Nye teater «Sporvogn til begjær« 16/3, atten personer deltok


Psykodramakurs Eduard Myska 21/3, tre personer deltok


Sverigetur med buss/båt lunsj torsdag 28/3, seksten personer deltok


Psykodramakurs Eduard Myska 4/4, syv personer deltok


Latteryoga kursleder Joakim Serpinsky 8/4, fem personer deltok


Auroras minnedag for de som har gått bort lørdag 13/4, ti personer deltok


1. mai frokost på Auroras kontor onsdag 1/5, Galebevegelsen var invitert til å delta


Film- og videokurs kursleder Bjørn Ingar Pedersen 21/5 23/5 27/5


To psykoseforedrag av Helene, fullsatt aula på Elvebakken videregående skole 4/6 Helene og Aage


Sommeravslutning for styret middag Far East restaurant onsdag 5/6, åtte personer deltok


Data- og webkurs kursleder Bjørn Ingar Pedersen 7/6 17/6 27/6


Auroras sommeravslutning, Lanternen kro Bygdøy lørdag 22/6, elleve personer deltok


Skogtur til Lutvann lørdag 13/7, seks personer deltok


Auroradagene 30/8, 31/8 og 1/9 på Fritt Ord og Litteraturhuset Ordfører Marianne Borgen åpnet dagene, Aage leder og konferansier, Helene medorganisator


Skriveverksted kursleder Aage J. Reitan 9/9, 26/9, 3/10, 17/10, 7/11, 21/11, 9/12, 19/12


Skogtur til Lutvann lørdag 14/9, to personer deltok


Verdensdagen for Psykisk Helse, Aurora deltok på Inger Nitters program i Jakobkirken onsdag 9/10 Hildegun, Gunn Helen, Ellen, Monique og Kjersti deltok Aurora sponset Inger Nitters «Tankebarn« med kr. 1000,-


Auroras julebord med mat work-shop, fredag 6/12 Frogner seniorsenter, trettito personer deltok, Hildegun var julebordansvarlig


Malekurs kursleder Kjersti Eggen 7/11, 3/12, 2019Disse konferansene har vi deltatt på
Frivillighet Norge Topplederkonferansen Sentralen 14/2 Aage deltok


Mental Helses konferanse Gamle Logen 7/3 Siri Lill, Gunn Helen og Helene deltok


Fellesaksjonen evaluerings-seminar 20/3 Anne Ragna, Siri Lill og Kjersti deltok


Horisont Miljøkonferansen Oslo Nye teater 20/3 Aage, Helene, Rune Eriksen og Gro Arneson deltok


Regnskapskurs, innføring i Tripletex Batteriet 21/3 Helene deltok


Topp-konferansen Erfaringskompetanse Thon hotel Opera 3/4 Randi Marie Beining og Helene deltok


Fremtidens psykiatri samarbeidsmøte Fredrikstad 2/4 Ellen og Monique deltok


Akuttnettverket Clarion hotel Gardermoen 8/4 og 9/4 Helene deltok


Stand Valkyrie plass 4/5 Aage, Helene, Rune Eriksen deltok


Stand Fremtidens psykiatri Østfold Monique, Henia


Fellesaksjonen møte 7/5 Siri Lill og Hildegun deltok


Fremtidens psykiatri samarbeidsmøte Sarpsborg 8/5 Ellen, Monique og Henia deltok


Tripletex regnskapskurs Skøyen 14/5 Helene deltok


Recovery, for godt til å være sant Litteraturhuset 11/6 Aage deltok


FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon drøftingsmøte om opptak 15/8 Aage og Helene deltok


«Om jeg bare visste« konferanse om selvmord Litteraturhuset 17/9 Helene og Kjersti deltok


Eldredagen IHSG Central Jaamat Ahl-E Sunnat moskeen 4/10 Helene, Reidun, Per og Aage deltok


OUSHF Fagforbundet seminar Keyers gate 15 7/10 Helene deltok


IHSG Verdensdagen for psykisk helse Kolstadgata 1 Tøyen 10/10 Helene deltok


Frivillighet Norge Organisasasjonsdrift og konflikthåndtering 12/10 Helene deltok


Frivillighet Norge Budsjett og regnskap 14/10 Helene deltok


Den nasjonale folkehelsekonferansen Folkehelseinstuttet SAS-hotellet Holbergs plass 15/10 Aage, Eduard, Myska, Rune Eriksen deltok med teaterforestilling, Helene deltok


Bjørknes høyskole kostveiledning seminar 16/10 Helene deltok


FN-dagen IHSG OXLO-Kvinneseminar Konghellegata 15 Rosenhoff 24/10 Helene deltok


Frivillighet Norge Samarbeidsverksted for organisasjoner 29/10 Helene deltok


Makt og Muligheter Batteriet Quality Entry hotel 31/10 og 1/11 Aage og Helene deltok


Norsk Russisk Forening Fritt Ord 2/11 Per, Reidun og Helene deltok


Nedre Romerike DPS befaring 4/11 Helene, Siri Lill, Hildegun, Per, Andreas, Gro Arneson, Madelene Gulbrandsen deltok


Styrekurs Batteriet 28/11


IHSG 25-årsjubileum Perlen Hammersborggata 19 4/12 Aage, Helene og Reidun deltok


Frivillighet Norge Frivillighetens dag Sentralen 5/12 Aage, Reidun og Helene deltok


Juleavslutning Frelsesarmeen Majorstuen 11/12 Aage og Helene deltok


Frivillighet Norge Samarbeidsverksted for organisasjoner 12/12 Helene deltok


Julemiddag Oslo Rådhus invitert av ordfører Marianne Borgen 17/12 Aage, Helene, Reidun og Jorunn Huser deltok


IHSG julebord Torggata 1 19/12 Helene og Reidun deltok
Søknader:
Hovedsøknaden om driftsmidler fra Helsedirektoratet, tilskudd 330 000,- Per og Helene arbeidet med søknaden


Momskompensasjon 22 296,- Per og Helene søknadsansvarlige


Litteraturtilskudd A-HUS, tilskudd 8 000,- Gunn Helen


Søknad til Stiftelsen Dam (Extrastiftelsen), film/videokurs, datakurs og skrivekurs , tilskudd 33 000,- Helene prosjektkoordinator Aage prosjektassistent


Foreningen har søkt om tilskudd til aktiviter og kreative kurs hos Stifelsen Dam (Extrastiftelsen) tilleggssøknad, Scheiblerstiftelsen, Bente Borgens minnefond,


Ferdstiftelsen, Kistefosstiftelsen, Trond Mohn stiftelse og en rekke personer med egne fond og stiftelser, avslag


Foreningen har søkt om festival-og kulturmidler til Auroradagene hos Oslo kommune, avslag


Foreningens søknad om å bli medlem av FFO, avslag


 


Utvalg vi har sittet i:
Fellesaksjonen Gunn Helen, Siri Lill, Kjersti (Kjersti ble skiftet ut med Hildegun mai 2019)


Rådet for psykisk helse Gunn Helen, Helene


Komiteen for Auroradagene Aage leder, Helene, Eduard, Ellen
 

Noe av det vi har arbeidet med i 2019:
Helene og Aage sto for organiseringen av Auroras 25-årsjubileum. Aage og Helene organiserte Auroradagene (vi fikk hjelp under dagene på Fritt Ord av Jorunn Huser som kjøkkenhjelp, Per Overrein til transport av materiale, Andreas Jelstad med rydding og organisering, Anne Ragna til distribusjon og redigering av Auroradag-brosjyren, Elin Sverdrup-Thygeson distribuerte brosjyren) Ellen anbefalte foredragsholdere til Auroradagene. FFO søknaden, samtaler og drøftinger med FFO Helene og Aage, Gunn Helen skrev søknaden.


Forberedelser til styrekurs på Batteriet Gunn Helen, Hildegun, Monique. Bjørn Ingar Pedersen har på oppdrag bistått Aurora med å legge inn ting på web-siden samt web oppdateringer. 

Publikasjoner:
Foreningens informasjonsbrosjyre. Gunn Helen, Siri Lill, Helene og Aage tekst og redigering, Helene foto


Brosjyren til Auroradagene Aage tekst, redigering og layout, Helene tekstbearbeiding, Aage foto


Høringsinnspill til tvangsbegrensningsloven, Siri Lill Thowsend og Gunn Helen Kristiansen


Flere artikler i tidsskrift og medlemsblader av Auroras leder Gunn Helen Kristiansen


Copyright (c) Aurora Støtteforening 2021 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Media Exposure