Styret

Auroras styre i 2018 - 2019

 

 

 

 

Gunn Helen Kristiansen -

Leder av brukerorganisasjonen AURORA støtteforening tlf.nr: 901 71 618

Leder av Brukerrådet for psykisk helse og rus i Asker kommune

Medlem av "Rådet" for Akuttnettverket

Tidligere medlem av Brukerutvalget i Vestre Viken

Brukerrepresentant og Medforsker

 

 

Nestleder: Aage Reitan - tlf.nr: 415 92 613

 

 

 

 

 

 

 

Helene Stenersen: Kasserer og sekretær - tlf.nr: 476 51 108

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær: Henie I. Saric - tlf.nr: 958 73 586

 

 

Styremedlemmer:

 

Monique Halvorsen tlf.nr: 934 71 038

 

Asbjørn Lindh tlf.nr: 466 98 967

 

Kjersti Eggen tlf.nr: 917 12 148

 

 

Varamedlemmer:

 

Ellen von Sondern tlf.nr: 902 53 728

 

Per Overrein (foreningens bokholder) tlf.nr: 913 22 798

 

Hildegunn Flatabø tlf.nr: 472 87 617

 

Berit Bryn-Jensen tlf.nr: 977 19 061

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics