Videoer


Marianne Mjaaland holdt foredrag om boka "Tvang og tvil" som er basert på virkelige hendelser i norsk psykiatri. Med sin brukererfaring står hun ovenfor noen utfordringer, som psykiater i forhold til å bruke tvang mot sine pasienter.


Videoen er tatt opp på Litteraturhuset i Oslo, under Verdensdagen for psykisk helse. Arrangør: Aurora støtteforening.


Lege Geir Flatabø holder foredrag om mat og psykisk helse.

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics