Forsiden

Velkommen!Aurora er 25 år!

 

Auroras jubileumsfeiring ble holdt i kjellersalen på Litteraturhuset den 15. Februar. Det ble godt oppmøte med mer enn 50 gjester. Tidligere leder og en av foreningens grunnleggere Siri Lill Thowsen ble utnevnt til æresmedlem, sammen med tidligere høyesterettsdommer Kjetil Lund, tidligere leder Ingunn Øye og (posthumt) tidligere leder Ella Fuglseth. Det ble alt i alt et meget vellykket arrangement for Aurora, med musikk og foredrag.

 

 

Åpent kontor!

 

Aurora har åpent kontor minst to ganger i måneden. Da kan medlemmer og andre interesserte komme og slå av en prat, mens en representant fra styret får unna litt arbeid. Åpent kontor er ment til å være en uformell møteplass. Ta gjerne med et håndarbeid. Aurora vil også arrangere Temamøter og kurs i løpet av året. Dette vil i Hovedsak foregå i våre kontorlokaler, enten i 2. etg eller på loftet i Storgata 39.

 

Temamøtene og Åpent kontor vil bli annonsert i medlemsbrev og i Auroras gruppe på Facebook.

Storgata 39, 0182 Oslo

e-mail  post@aurora-stotteforening.no

Tlf 22 20 99 83 tlf/svarer

Konto: 7878.05.62810


Følg Aurora på Facebook!


LEDER HAR ORDETEt viktig satsningsområde for meg som leder er foreningens deltagelse i Fellesaksjonen som krever medisinfrie tilbud ved alle landets helseforetak. Det er lagt ned mye arbeid i FA som du kan lese om (Her) Utfordringene er mange og motstanden fra faglig hold er stor. Psykiaterne vil ikke gi slipp på sin rett til å medisinere folk med tvang. Arbeidsgruppen skal arbeide med den overordnede problemstillingen. Frakturer av tema skal foregå i de forskjellige organisasjonene.

På bakgrunn av egen erfaring arbeider jeg mye med kritikk av psykiatriens grunnsyn i form av artikler og tekster. Det er en kjent sak at vitenskapen psykiatrien støtter seg til er svak og usikker. Som Auroras leder vil jeg vektlegge gyldighet av den erfarte kunnskapen

Hurdalssjøen Recoverysenter Incita er et privat helseforetak som jobber etter nye, og etter min mening bedre metoder enn det som er vanlig i den offentlige psykiatrien. I Hurdal kan de tilby nedtrapping og medisinfri behandling. Jeg vil fortelle Auroras medlemmer og støttespillere om mitt eget opphold på senteret. Følg med på Facebook.


Brukerorganisasjonen Aurora har i noen år arbeidet med forberedelse til et Gruppesøksmål mot staten. Pasienter som har opplevd urettmessig tvang og fått skade av medisiner kan ta direkte kontakt. (auroraforeningen@gmail.com).


Auroras styre støtter mora som er anklaget i Valdressaken. (Se egen sak på vår hjemmeside) Mitt ønske er å rette søkelyset på fravær av rettssikkerhet for psykiatriske pasienter generelt og nå mener jeg å se tegn på at rettsikkerheten til pårørende også er i fare.


Gunn Helen Kristiansen – Auroras leder

 


Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics