Forsiden

Velkommen!Aurora er 25 år!

 

Auroras jubileumsfeiring ble holdt i kjellersalen på Litteraturhuset den 15. Februar. Det ble godt oppmøte med mer enn 50 gjester. Tidligere leder og en av foreningens grunnleggere Siri Lill Thowsen ble utnevnt til æresmedlem, sammen med tidligere høyesterettsdommer Kjetil Lund, tidligere leder Ingunn Øye og (posthumt) tidligere leder Ella Fuglseth. Det ble alt i alt et meget vellykket arrangement for Aurora, med musikk og foredrag.

 

 

Åpent kontor!

 

Aurora har åpent kontor minst to ganger i måneden. Da kan medlemmer og andre interesserte komme og slå av en prat, mens en representant fra styret får unna litt arbeid. Åpent kontor er ment til å være en uformell møteplass. Ta gjerne med et håndarbeid. Aurora vil også arrangere Temamøter og kurs i løpet av året. Dette vil i Hovedsak foregå i våre kontorlokaler, enten i 2. etg eller på loftet i Storgata 39.

 

Temamøtene og Åpent kontor vil bli annonsert i medlemsbrev og i Auroras gruppe på Facebook.

Storgata 39, 0182 Oslo

e-mail  post@aurora-stotteforening.no

Tlf 22 20 99 83 tlf/svarer

Konto: 7878.05.62810


Følg Aurora på Facebook!


Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics